Posts Tagged ‘วิธีส่งอีเมล์’

Gmail ตอน วิธีส่งอีเมล์(Compose)

วันพุธ, กรกฎาคม 29th, 2009

1. คลิกปุ่ม เขียนจดหมาย

gmail
2. ใส่ชื่ออีเมล์ของผู้รับ (1) = > ใส่หัวข้ออีเมล์( 2)= > พิมพ์เนื้อหาอีเมล์( 3)= > ปรับแต่งข้อความ (4) => คลิกปุ่ม ส่ง เพื่อส่งอีเมล์ ( 5) ดังรูป

gmail